Privacyverklaring

Privacyverklaring Mister Workflow

Contactgegevens Mister Workflow

Telefoon: +310 6 14894594
Email: maarten@misterworkflow.nl
Website: misterworkflow.nl
Adres: Nieuw Guineastraat 14, 8022 NP Zwolle, Nederland

Persoonlijke gegevens

Misterworkflow.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen

Verzamelen van gegevens

Bij inschrijving voor de nieuwsbrief (Ruimtepost) worden e-mailadres, voor- en achternaam verzameld.

Bij het contactformulier worden voornaam, achternaam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer verzameld zodat wij contact kunnen leggen met degene die deze actief heeft achtergelaten.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, gegevens verzameld. Deze gegevens bestaan uit de volgende:

 • IP-adressen
 • domeinnamen
 • browser- of telefoontypes
 • gebruikersstatistieken, o.a. de pagina’s die je binnen de website bezoekt
 • cookies

Doel en verwerking van gegevens

Misterworkflow.nl gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures.

 • diensten aan te bieden, te leveren, te onderhouden, te beveiligen, uit te breiden en te verbeteren
 • nieuwe diensten te ontwikkelen
 • marktonderzoek en marketing- & verkoopactiviteiten uit te voeren ten aanzien van de (nieuwe) diensten, daaronder begrepen het toezenden van nieuwsbrieven en andere elektronische berichten
 • mogelijk toegevoegde waarde diensten te kunnen (doen) aanbieden en leveren
 • wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en hieraan te voldoen

 

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Bij het gebruik van de website kunnen er cookies op jouw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de internetbrowser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

Misterworkflow.nl maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat GHMT.nl de volgende stappen heeft genomen:

 • met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten;
 • het anonimiseren van je IP-adres;
 • het uitzetten van ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics;
 • geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt GHMT.nl gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US en door GHMT.nl is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG.

Misterworkflow.nl wordt gehost bij Yourhosting. Met Yourhosting is een verwerkersovereenkomst gesloten voor data die op hun servers wordt opgeslagen.

Websites derden

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het domein Misterworkflow.nl. Misterworkflow.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

Minderjarigen

Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van de website.

Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

Wijzigingen privacyverklaring

Misterworkflow.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als u gebruikt maakt van de Regelhulp zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.